Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Nội dung bài viết

Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài hiện nay được quy định tại các văn bản sau:

  • Luật Đầu tư 2005 (Chương VIII, Điều 74 đến 79),
  • Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ,
  • Quyết định 236/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng phê duyệt Đề án “Thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài”,
  • Quyết định 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10/10/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
  • Một số văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ ngành hữu quan về quản lý ngoại hối và các vấn đề liên quan đến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan