Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh rượu?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Quang. Doanh nghiệp hiện tôi đang làm việc có ý định sản xuất, kinh doanh rượu. Xin hỏi, cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh rượu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định sản xuất kinh doanh rượu thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu là:

- Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu;

- Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu và Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thì có quyền cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép đó.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Theo đó, Bộ đưa ra ba phương án điều chỉnh khung giờ cấm bán rượu bia. Phương án một: Chỉ được bán rượu bia trong khoảng thời gian 11-14 giờ và 17-22 giờ hằng ngày, trừ trường hợp bán rượu bia tại khu vực bay quốc tế và các khu vực, tuyến phố chuyên kinh doanh ẩm thực, giải trí, du lịch. Phương án hai: Chỉ được bán rượu bia trong khoảng thời gian 6-22 giờ. Phương án ba: Thời gian không được bán rượu bia thực hiện theo lộ trình quy định của Chính phủ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan