Có phải thực hiện thông báo khuyến mại trong dịp khai trương?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Công ty tôi sẽ khai trương một Showroom nội thất trong gần tháng tới. Nhân dịp khai trương, công ty tôi sẽ có chương trình ưu đãi, khuyến mại từ 10 đến 30% giá trị các sản phẩm trong Showroom. Vậy cho tôi hỏi, việc tổ chức khuyến mại khi khai trương như vậy có phải làm thủ tục gì với cơ quan nhà nước không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 88 Luật Thương mại năm 2005 quy định khuyến mại như sau:

“1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

2. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;

b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó”.

Theo bạn cung cấp thông tin thì công ty bạn sẽ mở Showroom bán hàng và trong dịp khai trương sẽ có chương trình khuyến mại cho khách mua hàng giảm giá từ 10% đến 30%. Đây là hình thức khuyến mại Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo được quy định tại khoản 3 Điều 91 Luật Thương mại năm 2005 và được quy định chi tiết tại Điều 9 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BCT năm 2014 Quy định chi tiết Luật Thương mại và hoạt động xúc tiến thương mại như sau:

“1. Trong trường hợp thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào phải tuân thủ quy định tại Điều 6 Nghị định này.

2. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định giá cụ thể.

3. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu.

4. Tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 90 (chín mươi) ngày trong một năm; một chương trình khuyến mại không được vượt quá 45 (bốn mươi lăm) ngày.

5. Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ”.

Điều 6 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BCT năm 2014 quy định mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại như sau:

“Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại”.

Như vậy, nếu có đủ các điều kiện trên, công ty của bạn có thể thực hiện chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Khoản 1 Điều 96 Luật Thương mại năm 2005 quy định nghĩa vụ của của thương nhân thực hiện khuyến mại: “Thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện các hình thức khuyến mại”.

Như vậy, công ty bạn phải thực hiện nghĩa vụ Thông báo với cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức chương trình khuyến mại khi khai trương. Thủ tục được thực hiện theo quy định chi tiết tại Điều 15 -Văn bản hợp nhất số 08/VBHN–BCT năm 2014 như sau:

“1. Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2 Chương này phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

2. Nội dung thông báo về chương trình khuyến mại bao gồm:

a) Tên chương trình khuyến mại;

b) Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

c) Hình thức khuyến mại;

d) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

đ) Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

e) Khách hàng của chương trình khuyến mại;

g) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại …”.

Như vậy, công ty bạn phải thực hiện nghĩa vụ Thông báo đến Sở Thương mại – hiện nay là Sở Công thương nơi công ty tổ chức khuyến mại trước ít nhất 7 ngày làm việc khi thực hiện khuyến mại với những nội dung thông báo theo quy định tại khoản 2 – Điều 15 – Văn bản hợp nhất số 08/VBHN – BCT năm 2014 nêu trên.

Ngoài ra, lưu ý tại Điều 19 – Văn bản hợp nhất số 08/VBHN – BCT năm 2014 quy định về chấm dứt thực hiện chấm dứt chương trình khuyến mại như sau:

“Thương nhân thực hiện khuyến mại không được chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ các trường hợp quy định dưới đây:

1. Trong trường hợp bất khả kháng, thương nhân có thể chấm dứt chương trình khuyến mại trước thời hạn nhưng phải thông báo công khai tới khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.

2. Trường hợp thương nhân bị cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền buộc đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn theo quy định tại Điều 20 Nghị định này”.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan