Có phải thông báo khi làm lại con dấu?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên công ty mình có con dấu bị vỡ nên đã đi làm lại một con dấu để dùng. Nội dung vẫn giữ nguyên nhưng khi soi kỹ thì không được nét bằng con dấu đã vỡ. Trong trường hợp này, bên mình có cần phải thông báo lại về con dấu cho Sở KHĐT không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 44 Luật doanh nghiệpKhoản 2 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về việc sử dụng con dấu như sau:

Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

Căn cứ theo quy định trên thì bên bạn sẽ phải thông báo mẫu dấu mới cho Sở kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ thông báo sẽ có một Thông báo và ủy quyền nộp thông báo.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan