Có phải nộp tờ khai thuế môn bài khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình chấm dứt hoạt động chi nhánh tháng 6 năm 2017. Cuối năm 2017, bên mình có phải nộp tờ khai thuế môn bài không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tờ khai thuế môn bài là văn bản theo mẫu do Bộ Tài chính quy định được người nộp thuế sử dụng để kê khai các thông tin nhằm xác định số thuế phải nộp (theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Luật quản lý thuế năm 2006. Chi nhánh, theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014 được xác định là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi công ty bạn chấm dứt hoạt động của chi nhánh thì công ty bạn sẽ phải thực hiện việc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Theo quy định tại Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ- CP quy định về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì:

Điều 60. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1. Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Đối với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo Thông báo phải có các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp, trong đó quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh …”.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ- CP nêu trên thì khi muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh thì doanh nghiệp cần phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh. Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Thông tư 95/2016/TT – BTC thì cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ phải hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của doanh nghiệp đến cơ quan thuế để thực hiện các thủ tục thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

Do vậy, từ những căn cứ nêu trên thì khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh thì công ty của bạn phải tiến hành thủ tục thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế nơi mà chi nhánh đặt trụ sở để chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh sang tình trạng chấm dứt hoạt động và chấm dứt hiệu lực của mã số thuế.

Tuy nhiên, trong thông tin cung cấp, bạn không nói rõ, khi công ty bạn chấm dứt hoạt động của chi nhánh vào tháng 6/2017 thì công ty có gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế nơi chi nhánh đặt trụ sở về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh hay không. Do vậy, trong trường hợp này, khi xem xét về việc công ty có phải nộp tờ khai thuế môn bài vào cuối năm 2017 hay không sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Công ty bạn đã làm thủ tục thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế nơi đặt chi nhánh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

Khi công ty của bạn đã làm thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế nơi đặt chi nhánh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Trong trường hợp này, căn cứ theo quy định tại Điều 29 Luật quản lý thuế năm 2006 thì mã số thuế của chi nhánh sẽ bị chấm dứt hiệu lực pháp luật, và được cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực của mã số thuế. Khi mã số thuế chấm dứt hiệu lực pháp luật, chấm dứt sự tồn tại (do chi nhánh chấm dứt hoạt động) thì sẽ không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh công ty bạn nữa. Và do vậy, bạn không phải nộp tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh kể từ thời điểm công ty bạn thông báo đến cơ quan thuế về việc chấm dứt hợp động của chi nhánh.

Trường hợp 2: Công ty bạn đã tự chấm dứt hoạt động của chi nhánh mà không thực hiện thủ tục thông báo tới phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế nơi đặt chi nhánh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

Trong trường hợp này, khi công ty không thông báo đến cơ quan thuế về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh dẫn tới việc không có căn cứ để xác định chi nhánh chấm dứt hoạt động, và do vậy, mã số thuế của chi nhánh vẫn đang tồn tại, và vẫn phát sinh nghĩa vụ nộp thuế môn bài của chi nhánh. Và do vậy, trong trường hợp này, công ty bạn vẫn phải nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế cho đến khi công ty bạn thông báo về tình trạng chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

>> Tham khảo thêm : Dịch vụ tư vấn luật chính xác

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan