Có phải đi làm lại hộ chiếu xin sửa đổi bổ sung phần nơi sinh không?

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã giải đáp về vấn đề sử dụng hộ chiếu. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Câu hỏi: Trong giấy khai sinh của cháu ghi nơi sinh là Tam Thanh, Vĩnh Phú (tức Phú Thọ bây giờ) nhưng trong hộ chiếu lại ghi nơi sinh là Phú Thọ. Vậy cháu có phải đi làm lại hộ chiếu, xin sửa đổi bổ sung phần nơi sinh không? Còn trong giấy lý lịch tư pháp, họ ghi đúng nơi sinh theo Giấy khai sinh là Tam Thanh, Vĩnh Phú. Vậy trong 2 giấy, giấy nào ghi sai và phải làm lại như thế nào?

Trả lời:

Ngày 26/01/1968, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Nghị quyết số 504-NQ/TVQH tiến hành hợp nhất hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc thành tỉnh Vĩnh Phú. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết ngày 26/11/1996 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, trong đó có việc tái lập hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ từ tỉnh Vĩnh Phú. Như vậy, tính từ ngày 26/11/1996 cho đến nay, tỉnh Vĩnh Phú đã không còn tồn tại nữa. Giấy khai sinh của bạn ghi nơi sinh là Tam Thanh, Vĩnh Phú (hiện nay là tỉnh Phú Thọ) được hiểu là bạn được sinh ra vào khoảng thời gian tỉnh Vĩnh Phú còn tồn tại.

Đối với việc ghi nơi sinh trong hộ chiếu, Cục xuất nhập cảnh có hướng dẫn công dân ghi “nơi sinh” trong Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (Mẫu X01) dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước ban hành kèm theo Thông tư 07/2013/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC thì: khi ghi tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, tại Mục 3 của tờ khai, “nơi sinh” phải ghi đơn vị hành chính cấp tỉnh hiện tại. Ví dụ: tỉnh Sông Bé trước đây, nay đã tách thành tỉnh Bình Dương và Bình Phước thì cần xác định và ghi chính xác là tỉnh Bình Dương hoặc Bình Phước. Như vậy, nơi sinh của bạn ghi trong hộ chiếu là Phú Thọ là đúng quy định và không phải sửa đổi bổ sung.

Ngoài ra, theo những thông tin bạn cung cấp liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp của bạn có ghi nơi sinh của bạn là Tam Thanh, Vĩnh Phú, chúng tôi nhận thấy không đủ căn cứ để khẳng định rằng như vậy là đúng hay sai. Bởi vì, theo quy định tại khoản 1, Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 về thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho cá nhân thì người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp (theo mẫu) và kèm theo các giấy tờ sau đây:

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

– Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú.

Như vậy, Sở Tư pháp nơi bạn cư trú hoặc tạm trú phải căn cứ vào những thông tin trong các giấy tờ mà bạn cung cấp nêu trên để cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bạn.

Để biết chính xác và tránh những rắc rối về sau này, chúng tôi thiết nghĩ, bạn nên liên hệ với Sở Tư pháp nơi đã cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bạn để được giải đáp chi tiết hơn.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan