Có được phép chuyển tiền mặt trong giao dịch đầu tư nước ngoài?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty Việt Nam hiện đang có hoạt động đầu tư về một dự án xây lắp công trình tại Trung Quốc. Sắp tới bên tôi cần chuyển một khoản tiền để thực hiện dự án. Vậy công ty tôi có được dùng tiền mặt không hay bắt buộc phải giao dịch qua ngân hàng?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 63 Luật đầu tư 2014 về mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài quy định như sau: “Giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn riêng mở tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và phải đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.”

Như vậy, công ty bạn không được dùng tiền mặt trong trường hợp này mà cần mở một tài khoản vốn tại một tổ chức tín dụng tại Việt Nam, đồng thời cũng cần phải đăng kí tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan