Có được làm kế toán khi đã là thành viên ban kiểm soát?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Công ty Cổ phần có vốn nhà nước trên 50%, thì thành viên Ban kiểm soát có làm việc tại phòng kế toán được không? Trong điều lệ và quy chế quản trị của công ty cũng không đề cập vấn đề này. Tuy nhiên trong quy chế quản trị của Công ty mẹ lại cấm thành viên Ban kiểm soát có làm việc tại phòng kế toán. Lưu ý: Công ty là Công ty thành viên của Tổng Công ty.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 quy định tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên như sau:

“1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty …”.

Pháp luật doanh nghiệp không có quy định cấm về trường hợp đang làm ở phòng kế toán thì không được làm kiểm soát viên, cũng cho phép doanh nghiệp được tự mình điều chỉnh trong điều lệ tuy nhiên điều lệ công ty bạn không có quy định về vấn đề này, còn điều lệ của công ty mẹ sẽ không được áp dụng trong trường hợp này bởi đây là hai công ty độc lập và công ty con cũng có điều lệ riêng của mình để điều chỉnh cơ cấu, tổ chức, hoạt động của công ty con.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 52 Luật kế toán 2015 về những người không được làm kế toán có quy định sau:

“1. Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích …”.

Như vậy, Việc một người đang làm kiểm soát viên vẫn có thể làm tại phòng kế toán và ngược lại nếu đang làm kế toán thì vẫn có thể làm kiểm soát viên chỉ cần có đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Xét về bản chất, việc này không làm ảnh hưởng tới hoạt động công ty cũng như tính minh bạch, công bằng trong quá trình xử lý công việc. Công ty bạn muốn hạn chế các trường hợp này thì cũng có thể sửa lại nội dung Điều lệ công ty để cho phù hợp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan