Có được làm con dấu doanh nghiệp hình tam giác không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi mới mở công ty mảng sáng tạo và muốn làm con dấu hình khác đi. Vậy tôi làm con dấu hình tam giác được không hay nhất định phải là con dấu tròn?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014, con dấu của doanh nghiệp được quy định như sau:

“1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.”

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp cụ thể hơn như sau: “Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.”

Như vậy công ty bạn có thể lựa chọn bất kì hình dáng con dấu nào bạn muốn, kể cả hình tam giác. Tuy nhiên nội dung trên con dấu bắt buộc phải bao gồm tên và mã số doanh nghiệp.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan