Có được đặt tên doanh nghiệp có chứa cụm từ tiếng nước ngoài không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình đang muốn đặt tên công ty, cho mình hỏi mình có được đặt tên công ty có chứa cụm từ tiếng nước ngoài không?

Luật sư trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 38, Điều 39, Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc đặt tên công ty như sau:

– Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố bao gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng;

– Không được được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

+ Hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký;

+ Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

+ Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”, không áp dụng đối với trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký;

+ Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký, không áp dụng đối với trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký;

+ Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự, không áp dụng đối với trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký.

– Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó;

– Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;

Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2014 không cấm việc đặt cụm từ tiếng nước ngoài trong tên tiếng việt của doanh nghiệp, chỉ cần đảm bảo không trùng, không đồng âm với tên doanh nghiệp đã đăng ký thì bạn có quyền sử sụng tên doanh nghiệp này.

Video liên quan:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan