Có cần xin giấy phép kinh doanh khi mở quán ăn (sáng, trưa)?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Mình muốn mở quán ăn (sáng, trưa) có cần phải xin giấy phép kinh doanh và thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là cơ sở chế biến thức ăn bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng-tin và bếp ăn tập thể.

Bạn muốn mở quán kinh doanh hàng ăn sáng, ăn trưa có thể theo hai hình thức là thành lập doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Theo Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

+ Đối với kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp thì bạn phải đăng kí kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh.

+ Đối với kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh thì nếu bạn là cá nhân đủ 18 tuổi trờ lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có mức thu nhập trên mức thu nhập thấp do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thì phải đăng kí kinh doanh tại Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm:

Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm:

“Điều 36. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

d) Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 35 của Luật này;

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan