Có cần đăng ký/ thông báo với Sở kế hoạch và đầu tư khi thay đổi thành viên hội đồng thành viên không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là công ty liên doanh giữa Việt Nam và Singapore, thời gian vừa qua, bên liên doanh phía Việt Nam có ra quyết định cử ông Nguyễn Văn A thay ông Nguyễn Văn B làm 1 trong 2 đại diện phần vốn góp trong doanh nghiệp.

Từ đó, ông Nguyễn Văn B được hội đồng thành viên của công ty liên doanh công nhận là thành viên của Hội đồng Thành viên.

Câu hỏi:

Có cần phải thông báo, đăng ký với cơ quan chức năng khi ông Nguyễn Văn B đảm nhiệm vai trò thành viên của HĐTV của công ty liên doanh hay không?

Trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, luật sư SBLAW tư vấn như sau:

Theo quy định của luật doanh nghiêp và luật đầu tư, trường hợp thay đổi thành viên đại diện trong Hội đồng thành viên thì không phải làm thủ tục thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp lên cơ quan chức năng, ở đây là Sở kế hoạch đầu tư.

Mời các bạn xem thêm phần tư vấn về luật doanh nghiệp của luật sư SBLAW trên truyền hình:

 

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan