Chuyển từ hộ kinh doanh sang DN nhỏ và vừa được hỗ trợ như thế nào?

Nội dung bài viết

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) với sự thống nhất từ phía đa số các đại biểu. Đây là một trong những Luật đang được cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm và chờ đợi.

Ba nhóm đối tượng DNNVV trọng tâm mà Luật hỗ trợ, đó là:

  • Doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ gia đình;
  • Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
  • Doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, bám theo những sản phẩm chủ lực, tạo quỹ giá trị bền vững cho sản phẩm đó tồn tại trên thị trường.

Đây sẽ là một đạo luật quan trọng, thể hiện rõ vai trò của Chính phủ kiến tạo khi hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, góp phần hướng tới mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật này sẽ được hỗ trợ như sau:

  • Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;
  • Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu và các khoản phí, lệ phí đăng ký đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
  • Được miễn lệ phí môn bài, tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
  • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan