Chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là Công ty TNHH, trụ sở tại Hà Nội. Nay Công ty mình có nhu cầu chuyển nhượng 49% vốn góp cho một đối tác người Singapore. SBLAW có thực hiện dịch vụ này không? Nếu có, báo giá dịch vụ giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét, cân nhắc:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi liên quan đến việc tư vấn nhận chuyển nhượng 49% vốn góp của Khách hàng cho đối tác nước ngoài bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

 • Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm đơn, giấy ủy quyền bằng tiếng Anh và tiếng Việt;
 • Hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp bằng tiếng Anh và tiếng Việt giữa Khách hàng và Đối tác nước ngoài
 • Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
 • Chuyển hồ sơ cho Khách hàng ký.
2. Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và
 • Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi ghi nhận thành viên góp vốn mới.
3. Thủ tục sau cấp phép:

Sau khi nhận được Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp sửa đổi, Quý Khách hàng sẽ phải thực hiện một số thủ tục sau cấp phép. Dịch vụ hỗ trợ sau cấp phép của chúng tôi bao gồm:

 • Công bố việc chuyển nhượng vốn góp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Lộ trình thực hiện kế hoạch tư vấn nhận chuyển nhượng 49% vốn góp của Quý Khách hàng sẽ được thực hiện với các bước như sau:

Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Dự thảo hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 04 ngày làm việc.

Việc soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng vốn góp sẽ được hoàn thiện cùng thời điểm với hồ sơ chuyển nhượng vốn góp. Thời hạn thực tế để hoàn thành Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp sẽ phụ thuộc vào tiến độ đàm phán thực tế giữa Khách hàng và đối tác nước ngoài.

Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi ghi nhận thành viên góp vốn mới.

Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 03 ngày làm việc chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 1 nêu trên là:

- Thủ tục chấp thuận chuyển nhượng vốn góp và chuyển đổi hình thức công ty: 34.035.000 VNĐ (Ba mươi bốn triệu không trăm ba mươi lăm nghìn Việt Nam Đồng) tương đương với 1.500USD (Một nghìn năm trăm Đôla Mỹ);

- Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp: 12.025.700 VNĐ (Mười hai triệu không trăm hai mươi lăm nghìn bảy trăm Việt Nam Đồng) tương đương với 530USD (Năm trăm ba mươi Đôla Mỹ);

- Chi phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt: 226.900VNĐ/150 từ (nếu có) (tương đương với 10USD).

- Phí dịch vụ trên không bao gồm 10% VAT, phí dịch vụ ngân hàng để nhận và chuyển tiền.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan