Chuyển nhượng Bằng độc quyền sáng chế

Nội dung bài viết

Chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế khi có nhu cầu chuyển nhượng cho bên thứ ba có thể làm thủ tục tại Cục Sở Hữu Trí tuệ để ghi nhận việc chuyển nhượng, thủ tục ghi nhận như sau:

Hồ sơ gồm có:

  • Tờ khai (theo mẫu)
  • Hợp đồng chuyển nhượng bằng độc quyền sáng chế.
  • Bản gốc Bằng độc quyền sáng chế
  • Giấy Ủy quyền theo mẫu của S&B Law soạn thảo.

Thời gian thẩm định:

Theo Quy định của pháp luật, thời hạn để thẩm định yêu cầu chuyển nhượng là 03 – 04 tháng.

Phạm vi dịch vụ của S&B Law:

S&B Law là một đại diện Sở hữu trí tuệ và có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ nêu trên tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ, bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng
  • Tư vấn và soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc chuyển nhượng
  • Thay mặt Quý công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý khách hàng nhận được Quyết định ghi nhận việc chuyển nhượng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan