Chuyển đổi từ người phụ thuộc sang người chịu thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Công ty tôi có một nhân viên đang còn là người phụ thuộc nên không xin được mã số thuế thu nhập cá nhân. Hiện giờ muốn chuyển đổi người này từ người thuộc diện phụ thuộc sang người nộp thuế thu nhập cá nhân thì tôi cần làm những thủ tục gì để chuyển đổi để lấy được mã số thuế cho họ?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm e khoản 2 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về việc sử dụng mã số thuế như sau:

"e) Cá nhân là người phụ thuộc khi phát sinh nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước thì sử dụng mã số thuế đã được cấp cho người phụ thuộc để khai thuế, nộp thuế đối với các nghĩa vụ phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ phát sinh nghĩa vụ thuế lần đầu, thực hiện chuyển mã số thuế của người phụ thuộc thành mã số thuế của người nộp thuế để hạch toán nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế”.

Công văn 1818/TCT-KK ngày 29/04/2016 của Tổng cục thuế hướng dẫn về chuyển mã số thuế người phụ thuộc thành mã số thuế cá nhân như sau:

"Trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) đã thiết kế chức năng “Chuyển người phụ thuộc thành người nộp thuế” (Chức năng 2.7.3) để cơ quan thuế thực hiện. Chức năng này hiện cho phép tất cả các cơ quan thuế khi có thông tin về mã người phụ thuộc là có thể chuyển thành mã số thuế cá nhân.

Căn cứ thông tin bổ sung của người phụ thuộc, cơ quan thuế nơi cá nhân là người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân tiếp nhận và thực hiện thao tác tại Chức năng 2.7.3 nêu trên để chuyển mã người phụ thuộc thành mã số thuế cá nhân và quản lý thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước, cá nhân chuẩn bị hồ sơ sau:

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC

- Bản sao chứng minh nhân dân

- Đơn đề nghị chuyển từ MST người phụ thuộc sang MST người nộp thuế.

Cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân là người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế sau khi tiếp nhận hồ sơ, sẽ thao tác chức năng "Chuyển người phụ thuộc thành người nộp thuế" trên ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS để chuyển mã người phụ thuộc thành mã số thuế TNCN.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan