Chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Hiện nay tôi đang có một cửa hàng bán cây cảnh nhỏ và muốn chuyển sang mô hình công ty. Tôi được biết có 2 loại chuyển đổi mô hình 1 là giải thể hộ kinh doanh tôi đang làm và thành lập công ty mới, 2 là chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty. Vậy tôi nên chọn cách nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trường hợp bạn đang kinh doanh một cửa hàng nhỏ về bán cây cảnh và thuộc loại hình hộ kinh doanh. Đối với hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, trước đây chưa có quy định nào của pháp luật quy định thủ tục chuyển đổi trực tiếp từ hộ kinh doanh lên công ty, mà bạn chỉ có thể giải thể hộ kinh doanh hiện tại và thành lập công ty mới. Tuy nhiên, theo quy định mới tại Nghị định số108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chính phủ về đăng kí doanh nghiệp thì công ty có thể được thành lập dựa trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Mặc dù thủ tục của hai phương án này đều đơn giản như nhau, tuy nhiên bạn nên lựa chọn hình thức lập công ty mới trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bởi những ưu đãi, hỗ trợ nhất định. Theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì Hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp sẽ được hưởng những hỗ trợ sau:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn miễn phí trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

- Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp

- Hỗ trợ thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu

- Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán

- Hưởng quy chế ưu đãi miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan