Chuyển đổi loại hình DN và vấn đề cải cách thủ tục hành chính

Nội dung bài viết

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được xem là phương thức quan trọng giúp các doanh nghiệp thực hiện được mục tiêu tổ chức, cơ cấu lại thành phần, xung quanh việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có rất nhiều câu chuyện cần nói đến. Song song với đó là câu chuyện về những thủ tục hành chính mà doanh nghiệp đang gặp phải.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan