Chuyển đổi loại hình công ty có cần điều chỉnh dự án đầu tư?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên chuẩn bị chuyển đổi thành công ty cổ phần. Công ty tôi hiện là nhà đầu tư cho một dự án nông nghiệp sạch. Xin hỏi, khi chuyển đổi loại hình công ty thì có cần điều chỉnh dự án đầu tư không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, 2 và 5 Điều 38 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: Đối với những dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, khi chuyển đổi loại hình công ty không cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư. Công ty được thừa kế và tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư đã được thực hiện trước khi chuyển đổi. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư quyết định việc chuyển đổi loại hình công ty và xử lý tài sản, quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Theo đó, chỉ những dự án phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi chuyển đổi loại hình công ty mới cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 38 Nghị định như sau:

Sau khi hoàn thành thủ tục tương tự dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nêu trên, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư để điều chỉnh dự án đầu tư. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;

- Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan