Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên.

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là một công ty cổ phần có 3 thành viên, hiện tại có một thành viên muốn rút khỏi công ty và chúng tôi muốn chuyển đổi thành công ty TNHH, đề nghị SBLAW tư vấn?

Luật sư trả lời: SBLAW hiểu công ty anh đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, và số thành viên góp vốn sẽ rút xuống còn hai người.

Như vậy bên anh sẽ phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty từ cổ phấn ang công ty TNHH hai thành viên.

Với thủ tục này thì dịch vụ của SBLaw như sau:

1/ Phí dịch vụ: 7 triệu đồng

Phí này đã bao gồm phí NN, phí đăng bố cáo thay đổi đkdn , phí khắc dấu mới (vì chuyển đổi loại hình) nhưng chưa bao gồm VAT, chi phí phô tô, phí ngân hàng.

2/ Thời gian thực hiện:

- Soạn thảo hồ sơ: 04 ngày làm việc

- Nhận được kết quả: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

3/ Pham vi thực hiện:

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ chuyển đổi loại hình

- Hỗ trợ thực hiện thủ tục tại Sở KH&ĐT cho đến khi nhận được kết quả;

- Đăng bố cáo chuyển đổi loại hình

- khắc con dấu pháp nhân mới và công bố mẫu dấu.

4/ Tài liệu chuận bị:

- 01 Bản sao công chứng, 01 bản gốc Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp

- bản sao công chứng CMND của tất cả các thành viên góp vốn

- Thông tin Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhươngj;

- Thông tin về số vốn chuyển nhượng; tỷ lệ góp vốn sau chuyển nhượng

- Và các thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh khác theo yêu cầu của doanh nghiệp

Vì việc soạn hồ sơ chuyển đổi loại hình phức tạp nên không thể xong trong một sớm một chiều, để đáp ứng được kịp thời việc chuyển nhượng vốn trên thực tế cho bên anh, SB Law sẽ hỗ trợ soạn thảo trước cho các anh bộ Hợp đồng chuyển nhượng.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan