Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền được cho thuê, bán doanh nghiệp không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi hiện đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân ở Lào Cai. Hôm trước có một người bạn nói là muốn mua lại doanh nghiệp của tôi, nếu không bán có thể cho bạn tôi thuê lại. Nhưng tôi không biết rằng mình có được quyền bán, cho thuê doanh nghiệp hay không. Vậy xin hỏi, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền được cho thuê, bán doanh nghiệp không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 186 và Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê, bán doanh nghiệp của mình cho người khác theo đúng trình tự, thủ tục cho thuê, bán doanh nghiệp tư nhân.

Thứ nhất, quyền cho thuê doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân khi cho thuê doanh nghiệp của mình phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuê trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân có hiệu lực. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người cho thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê. Doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình.

Thứ hai, quyền bán doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Sau khi bán doanh nghiệp,chuyển giao doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp nữa. Nhưng chủ doanh nghiệp tư nhân này vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ doanh nghiệp có thỏa thuận khác. Khi mua doanh nghiệp tư nhân, người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Như vậy, bạn có quyền cho thuê, bán doanh nghiệp tư nhân của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan