Chủ đầu tư nhà ở xã hội có được ký hợp đồng thuê nhà ở không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi hiện muốn ký thuê 1 căn nhà ở xã hội hiện chưa hoàn thành nhưng sẽ xong trong vòng mấy tháng tới. Vậy tôi muốn hỏi tôi sẽ ký hợp đồng thuê này với chủ đầu tư hay với ai?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Căn nhà ở xã hội mà bạn đang muốn thuê thuộc vào dự án nhà ở xã hội hình thành trong tương lai vì hiện tại dự án chưa được hoàn thành.

Căn cứ Khoản 4 Điều 63 Luật nhà ở 2014 thì: “Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không được ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội hình thành trong tương lai; trường hợp nhà ở có đủ điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này thì chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng đặt cọc và thu tiền đặt cọc thuê nhà ở tối đa bằng 12 tháng tiền thuê nhà tạm tính; việc ký hợp đồng đặt cọc thuê nhà ở phải bảo đảm đúng đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở xã hội quy định tại Luật này. Sau khi nhà ở có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ đầu tư được ký hợp đồng thuê nhà ở với người đã ký hợp đồng đặt cọc.”

Trong đó Khoản 2 Điều này được quy định như sau:

Việc bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

a) Đã có hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở, có thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt và có Giấy phép xây dựng nếu thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng;

b) Đã hoàn thành việc xây dựng xong phần móng của nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng và hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, cấp, thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công cộng của khu vực nhà ở được bán, cho thuê mua theo quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết kế và tiến độ của dự án đã được phê duyệt; đã giải chấp đối với trường hợp chủ đầu tư có thế chấp nhà ở này, trừ trường hợp được người mua, thuê mua và bên nhận thế chấp đồng ý;

c) Đã có văn bản thông báo của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, trừ nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này.

Như vậy, theo quy định trên thì khi căn nhà ở xã hội bạn muốn thuê đã có hồ sơ dự án đầu tư và có Giấy phép xây dựng, đồng thời hoàn thành các hạng mục về phần móng, điện nước,…thì bạn và chủ đầu tư mới chỉ được ký hợp đồng đặt cọc và thu tiền đặt cọc tối đa là 12 tháng. Sau khi đã có văn bản thông báo của cơ quan quản lý về việc nhà ở đủ điều kiện được bán thì lúc đó bạn và chủ đầu tư mới được ký kết hợp đồng cho thuê nhà.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan