Chủ đầu tư có phải xuất hóa đơn khi thu phí dịch vụ chung cư?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hóa, ở Hà Nội. Quý công ty cho tôi hỏi: Chung cư chúng tôi có phần nhà để xe thuộc sở hữu chung, hiện chung cư chưa có ban quản trị. Chủ đầu tư thu tiền gửi xe nhưng không xuất hóa đơn. Vậy chúng tôi có được yêu cầu xuất hóa đơn không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì chủ đầu tư là người thu phí, do đó chủ đầu tư phải xuất hóa đơn cho cư dân trong chung cư vì chủ đầu tư là một doanh nghiệp và phí quản lý cũng là một nguồn doanh thu.

Thêm vào đó, tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC cũng đã quy định:

"………………….

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo”.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTCNghị định số 04/2014/NĐ-CP thì khi bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn trong trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Có thể thấy, chỉ trong trường hợp cung ứng dịch vụ có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần và bản thân bạn không có yêu cầu thì chủ đầu tư mới không bắt buộc phải xuất hóa đơn. Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu được lập và giao hóa đơn thì phía chủ đầu tư sẽ phải xuất hóa đơn cho bạn. Nếu phía chủ đầu tư không thực hiện việc xuất hóa đơn thì họ sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng về hành vi "Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định” và thêm vào đó họ phải lập hóa đơn giao cho bạn theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan