Cho vay ngang hàng P2P – Cần khung pháp lý riêng để quản lý là chương trình truyền hình trên VTV 2, trong chuyên mục kinh doanh và pháp luật, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã cùng các chuyên gia bàn luận về chủ đề rất mới này.

Mời các bạn xem nội dung tại đây:

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn