Chính sách tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

Nội dung bài viết

Ngày 29 tháng 02 năm 2024, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 756/TCT-CS 2024 về hướng dẫn miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản Theo đó, hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan liên quan xác định thời gian xây dựng cơ bản và ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất đối với từng dự án đầu tư nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Chính sách tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản
Chính sách tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền đã cấp lần đầu theo quy định pháp luật có ghi thời gian xây dựng cơ bản (tiến độ thực hiện dự án) thì cơ quan thuế căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ban hành quyết định miễn tiền thuê đất đối với từng dự án nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Đọc thêm>>Tư vấn pháp luật thường xuyên

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan