Chính sách thuế Giá trị gia tăng đối với sản phẩm dây, cáp điện và điện tử khác

Nội dung bài viết

Ngày 24 tháng 5 năm 2024 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2203/TCT-CS về chính sách thuế Giá trị gia tăng (GTGT).
Căn cứ quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế, mặt hàng “dây và cáp cho truyền điện phân vào nhóm 27320” không thuộc đối tượng được giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Xem toàn bộ nội dung tại Công văn 2203/TCT-CS về chính sách thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan