Chính sách có lợi về thuế cho doanh nghiệp năm 2013 từ Chính Phủ

Nội dung bài viết

Để thúc đẩy việc đầu tư và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 02 như sau:

  1. Gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN phải nộp quý I và 3 tháng đối với số thuế TNDN phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các đối tượng sau: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng); Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (trên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh nhà ở được gia hạn nộp thuế đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư – kinh doann nhà ở, không phân biệt quy mô doanh nghiệp và số lao động sử dụng.
  2. Gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế GTGT đối với số thuế GTGT phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 đối với một số doanh nghiệp.
  3. Giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất mà số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định 121/2010 tăng quá 2 lần so với mức nộp của năm 2010. Trường hợp tiền thuê đất sau khi giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 thì được giảm tiếp đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010.
  4. Bộ Tài chính báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định:

+ Áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ ngày 1/7/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian va có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng);

+ Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% từ ngày 1/7/2013 đối với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội.

+ Bổ sung ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN để thực hiện từ 1/7/2013. Thời gian miễn, giảm thuế áp dụng đối với đầu tư mở rộng bằng với thời gian miễn, giảm thuế áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN.

  1. Cho phép chuyển các dự án nhà thương mại sang làm nhà ở xã hội và làm các công trình dịch vụ như bệnh viện, trường học, khách sạn, dịch vụ thương mại đang có nhu cầu nhưng phải phù hợp quy hoạch và điều kiện cơ sở hạ tầng.
  2. Bộ Xây dựng báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc mở rộng đối tượng và điều kiện mua và sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN.

Đây được coi là những biện pháp tích cực và quyết liệt của Chính phủ nhằm tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái.

Độc giả có thể tải văn bản tại đây.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan