Chia cổ tức công ty

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty tôi là công ty cổ phần có 5 người góp vốn. Năm nay Giám đốc quyết định chia cổ tức 8.5% bằng tiền mặt cho cổ đông và giao cho phòng kế toán của tôi chi tiền cho cổ đông. Nhưng bây giờ có một cổ đông qua đời và người con gái của cổ đông đó tới đòi nhận tiền thay. Vậy phòng kế toán của tôi phải làm sao để chi tiền cho người con đó mà sau này không có rắc rối nào?

Luật sư trả lời:

Công ty Luật SBLAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến câu hỏi của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Theo Luật Doanh nghiệp thì “Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty“, do đó con gái của cổ đông này có thể có quyền nhận cổ tức của công ty theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, cần xác định xem con gái của cổ đông này có phải người thừa kế duy nhất hay không.

(1) Trường hợp cổ đông đã chết để lại di chúc trong đó chỉ rõ con gái là người nhận thừa kế cổ phần trong công ty thì người đó có quyền nhận toàn bộ cổ tức. Công ty phải yêu cầu người con gái chứng minh được điều này.

(2) Trường hợp cổ đông đã chết không để lại di chúc, thì cổ phần của người này trong công ty sẽ được chia theo pháp luật. Theo đó, những người thừa kế bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết đều có quyền nhận cổ tức.

Như vậy, nếu người con gái không phải người thừa kế duy nhất thì không thể nhận toàn bộ số cổ tức, mà cổ tức sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần của người thừa kế, nếu những người thừa kế cử một người đại diện nhận cổ tức thay cần văn bản ủy quyền có chữ ký của tất cả những có quyền người nhận thừa kế.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan