Chia cổ phần trong doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty tôi có 3 cổ đông góp vốn theo tỷ lệ 50%, 30%, 20%. Công ty tôi có trụ sở tại Hà Nội và hiện muốn mở thêm chi nhánh tại Sài Gòn nhưng chỉ có 2 cổ đông đầu tiên góp vốn còn cổ đông còn lại thì không góp. Vậy tôi muốn hỏi tính % cổ phần của 3 người như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 thì: "Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp".

Theo định nghĩa trên, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có vốn riêng mà vốn của chi nhánh sẽ do công ty cung cấp.

Như vậy sẽ không có trường hợp phải tính phần trăm chia cổ phần của 3 cổ đông trong công ty bạn.

Trường hợp các cổ đông của công ty muốn góp thêm vốn thì có thể làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan