Chi phí đầu tư

Nội dung bài viết

MỘT SỐ CHI PHÍ ĐẦU TƯ (cập nhật đến tháng 4/2014)

1. Lệ phí

 

Lệ phí cấp chứng nhận đầu tưMiễn phí
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

(Thông tư 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010)

VNĐ/lần50.000
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền trên đất) (TT 106/2010/TT-BTC) VNĐ/giấy100.000
Lệ phí cấp mới giấy phép lao động

Lệ phí cấp lại giấy phép lao động

Lệ phí gia hạn giấy phép lao động

VNĐ/giấy phép400.000

300.000

200.000

Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng VNĐ/giấy phép100.000
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau: (Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013)

a) Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

VNĐ/người/

tháng

2.700.000
b) Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.2.400.000
c) Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.2.100.000
d) Doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.1.900.000

 

2. Giá điện (chưa bao gồm VAT) - Thông tư 19/2013/TT- BCT

 

Dùng cho sản xuất VNĐ/Kwh792 - 2.542
Dùng cho kinh doanh - dịch vụ VNĐ/Kwh1.199 - 3.900

 

3. Giá nước (đã bao gồm VAT), tùy từng địa phương:

 

Dùng cho sản xuất VNĐ/m38.900 - 9.500
Dùng cho dịch vụ VNĐ/m310.500 - 13.500

 

4. Giá thuê đất, nhà xưởng, phí sử dụng hạ tầng trong các KCN, KCNC:

 

Giá thuế đất USD/m2/năm45 - 70
Giá thuê nhà xưởngUSD/m2//tháng2.5 - 3.5
Phí sử dụng hạ tầng USD/m2/năm0.3 - 0.5
Phí sử lý chất thải USD/m30.25 - 0.55
Giá xây dựng:
Văn phòng

Nhà xưởng tiêu chuẩn

USD/m2300 - 400

150 - 200

 

5. Internet (Dịch vụ Mega VNN)

 

Cước hòa mạng VNĐ/thuê bao
Với đường dây điện thoại sẵn có80.000 - 100.000
Kéo đường dây điện thoại mới200.000 - 50.000
Cước sử dụng (tùy theo gói dịch vụ)
Phương thức lưu lượng
Phí thuê bao VNĐ/ tháng24.000 - 200.000
Mỗi MB sử dụng VNĐ/ 01 MB18,1 - 60
Cước sử dụng tối đaVNĐ/ tháng200.000 - 1.600.000
Phương thức trọn góiVNĐ/ tháng150.000 - 1.400.000

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan