Chi nhánh có được kinh doanh khác với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần, ở Hà Nội, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đồ nội thất. Nay tôi muốn thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng. Bên cạnh các ngành nghề kinh doanh đồ nội thất; chi nhánh của tôi ở Đà Nẵng có được phép kinh doanh thêm thiết bị, linh kiện điện tử không? Nếu không được thì phải làm thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

"1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp …”.

Như vậy, pháp luật quy định ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc bạn muốn thành lập chi nhánh mà có đăng ký ngành nghề kinh doanh khác với ngành nghề kinh doanh của công ty bạn là không được phép. Trong trường hợp trên, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục mở chi nhánh thì việc đầu tiên là bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể là bổ sung mã ngành “Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông” - Mã ngành 4652. Sau đó mới tiến hành mở chi nhánh kinh doanh ngành nghề đó tại Đà Nẵng.

Về thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh căn cứ theo Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký).

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sau khi hoàn thành hồ sơ trên, bạn đến nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp và trao giấy biên nhận cho bạn. Trong thời hạn 03 ngày làm việc sẽ có kết quả là giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi đã đăng ký bổ sung ngành nghề thì bạn có thể thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng và chi nhánh này hoàn toàn được phép kinh doanh một phần hoặc tất cả những ngành nghề mà công ty bạn đã đăng ký.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan