Trong bản tin kinh doanh và pháp luật phát sóng trên Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch, luật sư điều hành công ty Luật S&B (S&B Law) đã đề cập tới trách nhiệm hình sự mà chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý doanh nghiệp có thể phải đối mặt, mời quý vị lắng nghe.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn