Chấp thuận dự án đầu tư ra nước ngoài

Nội dung bài viết

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Thủ tướng Chính phủ

II. Các bước tiến hành:

Bước 1:

Doanh nghiệp lập hồ sơ đầu tư ra nước ngoài;

Bước 2:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bước 3:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

III.Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận Văn bản chấp thuận

IV. Hồ sơ gồm:

1. Bản đề nghị thẩm tra dự án đầu tư.

2. Văn bản giải trình về dự án đầu tư gồm các nội dung sau: mục tiêu đầu tư; địa điểm đầu tư; quy mô vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; việc sử dụng lao động Việt Nam (nếu có); việc sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam (nếu có); tiến độ thực hiện dự án đầu tư

3. Văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông hoặc đại hội xã viên về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với trường hợp nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã.

4. Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư đối với dự án đầu tư có đối tác khác cùng tham gia đầu tư.

V. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

VI. Yêu cầu:

1. Có dự án đầu tư ở nước ngoài.

2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

VII. Căn cứ pháp lý:

1. Nghị định của chính phủ số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

2. Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và đầu tư ngày 10 tháng 10 năm 2007 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

VIII. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan