Chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh công ty TNHH.

Nội dung bài viết

Khi công ty TNHH muốn chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh, thủ tục và quy trình sẽ như sau:

I. Hồ sơ bao gồm:

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (SB Law soạn thảo);

 • Quyết định của Chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (S&B Law soạn thảo);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy giới thiệu (S&B Law soạn thảo);
 • Giấy ủy quyền (S&B Law soạn thảo).
 • Doanh nghiệp chỉ được coi là hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh đã xóa địa điểm kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

II. Phạm vi dịch vụ của SB Law:

 • Tư vấn đầy đủ các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty;
 • Hỗ trợ soạn thảo Hồ sơ xin chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh;
 • Thay mặt Quý Công ty thực hiện việc nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Thay mặt Quý Công ty theo dõi quá trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Thay mặt Quý Công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã điều chỉnh thông tin.

III. Thời gian thực hiện:

 • Thời gian soạn thảo hồ sơ: trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của S&B Law.
 • Thời gian tiến hành thủ tục tại Sở Kế hoach và Đầu tư: trong vòng 05 - 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, trừ trường hợp bị kéo dài bởi lý do khách quan từ cơ quan chức năng.

IV. Yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu:

Để SB Law chuẩn bị và nộp bộ hồ sơ xin chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, khách hàng cung cấp tài liệu dưới đây:

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan