Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Nội dung bài viết

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

II. Các bước tiến hành:

Bước 1: Doanh nghiệp làm văn bản đề nghị;

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và đầu tư - Cục Đầu Tư Nước Ngoài;

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và trả lời.

III.Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính về việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

IV. Hồ sơ gồm:

Văn bản đề nghị chấm dứt thực hiện dự án.

V. Thời hạn giải quyết:

Không xác định cụ thể. Tùy thuộc vào phạm vi và quy mô đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài.

VI. Yêu cầu:

Doanh nghiệp nộp Hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

VII. Căn cứ pháp lý:

1. Nghị định của chính phủ số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

2. Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và đầu tư ngày 10 tháng 10 năm 2007 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

VIII. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan