Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, Công ty tôi đang muốn đầu tư vào Czech. Công ty tôi đã xin được giấy phép đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam, tuy nhiên đã 10 tháng rồi mà vẫn không được Czech chấp nhận dự án đầu tư. Luật sư cho tôi hỏi, liệu dự án đầu tư của chúng tôi có bị chấm dứt và thu hồi chứng nhận đầu tư ra nước ngoài không?

Trả lời:

Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 62 Luật đầu tư năm 2014 quy định:

Điều 62. Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

đ) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự án đầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận mà dự án đầu tư không được triển khai;

Như vậy, đối với những dự án đầu tư ra nước ngoài mà không có được sự chấp thuận của nước tiếp nhận đầu tư trong vòng 12 tháng thì sẽ bị chấm dứt.

Trong trường hợp của bạn, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đến nay mới được 10 tháng thì sẽ chưa bị buộc chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, nếu xét thấy khả năng không hoặc khó có thể thực hiện được việc cho phép của nước tiếp nhận trong vòng 12 tháng mà vẫn muốn tiếp tục thực hiện việc đầu tư, bạn nên thực hiện thủ tục thay đổi tiến độ đầu tư để xin gia hạn việc xin giấy phép đầu tư tại Czech.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan