Cắt giảm lao động cho doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Hiện tại doanh nghiệp có danh sách 50 nhân viên bao gồm cả full time và part time cần được cho thôi việc trong vòng 30 ngày do dự án sắp chấm dứt.

 

SBLAW tư vấn về phần thủ tục và chi trả các khoản bồi thường như trợ cấp thôi việc nếu có.

Trả lời: Theo như thông tin sơ bộ do công ty Thu cung cấp thì việc cho 50 bạn nhân viên nghỉ việc trong thời hạn 30 ngày tới, chỉ có thể làm theo các phương án sau đây:

 

– Phương án 1: Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với người lao động. Phương án này áp dụng được cho tất cả mọi người lao động. Miễn là hai bên đạt được sự đồng thuận với nhau thì việc chấm dứt hợp đồng lao động rất đơn giản, gọn gàng và an toàn về mặt pháp lý.

 

– Phương án 2: Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo phương án thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động. Để thực hiện được điều này thì cần:

 

(a) Những người lao động nêu trên cùng nằm trong một bộ phận, phòng ban. Công ty do chấm dứt dự án cho nên buộc phải xóa bỏ toàn bộ phòng ban đó.

 

(b) Công ty bắt buộc phải xin ý kiến của công đoàn trước khi làm phương án tổ chức lại lao động. Nếu công ty không có công đoàn cơ sở thì hỏi xin ý kiến của công đoàn cấp quận nơi công ty đặt trụ sở. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đạt được ý kiến thống nhất với công đoàn cơ sở thì công ty bắt buộc phải thông báo cho NLĐ biết.

 

(c) Sau khi có ý kiên của công đoàn, công ty phải thông báo phương án lên Ủy ban nhân dân thành phố để xin ý kiến. Hết 30 ngày nếu UBND Thành phố không có ý kiến gì thì có thể làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

 

(d) Công ty phải trả trợ cấp mất việc làm cho những người lao động đã làm việc thường xuyên cho công ty ít nhất 12 tháng trở lên trước khi mất việc làm. Tiền trợ cấp mất việc làm được tính theo số năm người lao động đã làm việc cho công ty, tương ứng với mỗi năm làm việc là 1 tháng lương. Thời gian làm việc làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm sẽ không bao gồm thời gian công ty đã đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Trong trường hợp thời gian tính trợ cấp mất việc làm của người lao động ít hơn 2 năm, thì người lao động được hưởng mức trợ cấp mất việc làm là 2 tháng lương. 

 

Lưu ý: Phương án 2 không áp dụng đối với các trường hợp lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, những người lao động đang nghỉ điều trị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, những người lao động đang nghỉ phép, nghỉ việc riêng hoặc nghỉ khác đã được công ty đồng ý.

Xem thêm:

Tư vấn về luật lao động

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan