Cấp sổ đỏ online liệu có khả thi?

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW trả lời kênh InfoTV, truyền hình cáp Việt Nam

  1. Luật sư có những đánh giá như thế nào về chính sách cho phép thực hiện cấp sổ đỏ online trong tháng 5 tới?

Trả lời:

Theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai, người dân, doanh nghiệp có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ online từ ngày 20/05/2023.

Cụ thể, khoản 7, điều 1, Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã sửa đổi khoản 6, bổ sung khoản 7, khoản 8, Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai theo hướng thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

Chính phủ giao các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai và các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm thực hiện đúng thẩm quyền và thời gian theo quy định của pháp luật, không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính của người yêu cầu thực hiện trên môi trường điện tử.

Chính sách cấp sổ đỏ online được đánh giá sẽ giúp người dân, doanh nghiệp có nhu cầu cấp sổ đỏ không mất công đi lại để nộp hồ sơ, không phải chờ đợi giải quyết thủ tục tại cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, trong thời gian đầu triển khai sẽ gặp nhiều vướng mắc, bất cập, do đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần xem xét kỹ và triển khai bài bản để có thể thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

  1. Theo luật sư, việc cấp sổ đỏ online sẽ có những lợi ích và khó khăn như thế nào? Đâu là cách giải quyết?

Trả lời:

Việc cấp sổ đỏ online sẽ giúp người có nhu cầu được cấp sổ không mất nhiều công sức chờ đợi, tốn kém chi phí trong quá trình đi lại làm hồ sơ, giảm đi vấn nạn tiêu cực trong việc làm sổ đỏ. Tuy nhiên, để triển khai việc cấp sổ đỏ online từ ngày 20/5/2023 là khó khả thi bởi đặc thù về đất đai là rất phức tạp và nhiều tranh chấp. Trong khi đó, nguồn dữ liệu về đất đai còn nhiều lỗ hổng, chưa đầy đủ và không chính xác; hạ tầng công nghệ thông tin tại các địa phương chưa đầy đủ để có thể triển khai. Bên cạnh đó, người dân không phải ai cũng biết về việc kê khai các thủ tục online.

  1. Theo luật sư, để triển khai tốt việc thực hiện cấp sổ đỏ online, phía cơ quan quản lý và người dân cần chuẩn bị tốt nhưng gì? Đâu là nhưng lưu ý cần tránh khi thực hiện nộp hồ sơ online?

Trả lời:

Cơ sở dữ liệu đất đai có vai trò hết sức vai trò quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước, đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính, hướng đến chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Theo đó, để việc tiến hành thủ tục cấp sổ đỏ online khả thi,  cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, triển khai đồng bộ trong phạm vi cả nước gồm các thành phần: cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; cơ sở dữ liệu địa chính; cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá đất đai; cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ sở dữ liệu giá đất; cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; cơ sở dữ liệu về thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; cơ sở dữ liệu khác liên quan đến đất đai.

Bên cạnh đó, các địa phương cần có sự chuẩn bị về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; tập huấn cán bộ hướng dẫn về quy trình kê khai online cho người dân và trước tiên, thiết nghĩ, vẫn nên triển khai song song phương thức trực tiếp và online để người dân thực hiện theo nhu cầu và khả năng của họ.

 

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan