CẤP SỔ ĐỎ KHI MUA NHÀ BẰNG GIẤY VIẾT TAY THẾ NÀO?

Nội dung bài viết

Tôi có mua một ngôi nhà trên diện tích đất 50 m2, nhưng việc mua bán hai bên chỉ làm giấy viết tay. Nay tôi muốn đề nghị cấp sổ đỏ thì có được không?
Nguyễn Quang Hà (Hà Nội)
Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch Công ty Luật SBLAW- Hà Nội ) trả lời:
Vấn đề bạn hỏi phải căn cứ vào trường hợp cụ thể.
Thứ nhất: Căn cứ khoản 2, Điều 101, Luật Đất đai 2013 thì nếu bạn mua nhà trước ngày 01.7.2004 và đã sử dụng ổn định từ trước ngày 01.7. 2004, không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy CNQSDĐ
Thứ 2 nếu bạn mua sau thời điểm 01.7.2004: Theo quy định tại Điều 450 Bộ luật dân sự thì: Hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản. Như vậy trong trường hợp này, việc mua nhà chỉ có giấy viết tay mà không công chứng, chứng thực là trái với quy định của pháp luật do không tuân thủ về mặt hình thức. Bạn cần liên hệ với chủ sử dụng đất cũ, thực hiện lại giao dịch, có công chứng, chứng thực thì mới đủ điều kiện cấp Giấy CNQSDĐ.
Mua nhà bằng giấy viết tay sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Theo quy định tại mục 2, phần II, Nghị quyết số: 02/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân Tối cao ngày 10 tháng 8 năm 2004 “ Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình” thì tùy theo thời điểm giao kết hợp đồng, việc thanh toán tiền…toà án có thể công nhận việc mua bán đó hoặc tuyên hợp đồng vô hiệu.
Trong trường hợp hợp đồng vô hiệu; Theo quy định tại Điều 137 Bộ luật dân sự về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên sẽ phải hoàn trả nhau những gì đã nhận: Bên mua trả lại nhà, bên bán trả lại tiền nhà đã nhận. Bên nào có lỗi trong việc làm cho hợp đồng bị vô hiệu sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.
Lê Chiên (ghi)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan