Cấp phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, Công ty tôi đang muốn xin giấy phép hoạt động xây dựng đối vơi nhà thầu nước ngoài. Nhờ Luật sư tư vấn và thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục để công ty chúng tôi được cấp phép. Cảm ơn Luât sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Lộ trình thực hiện thủ tục cấp phép sẽ được thực hiện với các bước như sau:

1.1 Chuẩn bị hồ sơ cấp phép

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 07 ngày làm việc.

1.2 Thủ tục cấp phép

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Sau 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài (“Giấy phép”).

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA SBLAW

Phạm vi công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

2.1 Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

 • Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của pháp luật;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

2.2 Thủ tục cấp phép:

 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và;
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc nhận Giấy phép.

3. PHÍ DỊCH VỤ

 • Phí dịch vụ cho SB Law thực hiện dịch vụ nêu trên là 50.000.000 VNĐ (bằng chữ: Năm mươi triệu đồng Việt Nam).
 • Phí dịch vụ nêu trên đã bao gồm phí, lệ phí nhà nước nhưng không bao gồm 10% Thuế Giá trị gia tăng (VAT), phí dịch thuật, công chứng, phí đi lại, ăn ở của luật sư trong trường hợp thực hiện công việc ngoài phạm vi Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, và các khoản chi phí khác phát sinh trên danh nghĩa Khách hàng (nếu có).
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan