Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất SXKD có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, chúng tôi muốn xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất SXKD trong lĩnh vực công nghiệp. Nhờ Luật sư tư vấn cho chúng tôi hồ sơ và thủ tục thực hiện để được cấp giấy chứng nhân. Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. TƯ VẤN SƠ BỘ

Nếu Công ty bạn sản xuất hóa chất SXKD có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp thuộc danh mục các hóa chất quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP( được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP) phải được Cấp giấy chứng nhận thì bạn cần làm thủ tục này để hợp pháp hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.1 ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề sản xuất hóa chất;
 • Cơ sở vật chất - kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định của Luật hóa chất
 • Diện tích, nhà xưởng, kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cở sở sản xuất có đủ diện tích để bố trí dây chuyền sản xuất phù hợp với công suất thiết kế, đảm bảo các công đoạn sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghệ;
 • Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;
 • Các đối tượng theo quy định của pháp luât phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

1.2 THÀNH PHẦN HỒ SƠ

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc Xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy
 • Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung; hoặc, Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa;
 • Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của cơ sở sản xuất hóa chất;
 • Bản sao bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất;
 • Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất
 • Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

1.3 TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Soạn hồ sơ
 • Gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gửi về Sở Công Thương.
 • Trong thời hạn 12 (mươi hai) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 03 (ba) ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.
 • Đối với các cơ sở đang sản xuất, kinh doanh hóa chất do yêu cầu chuyển đổi tên doanh nghiệp mà không có sự thay đổi về điều kiện sản xuất, kinh doanh thì phải gửi cho Sở Công Thương bản sao hợp lệ quyết định được phép đổi tên doanh nghiệp và văn bản xin đổi lại Giấy chứng nhận.

2. DỊCH VỤ CỦA SBLAW

2.1 Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

 • Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của pháp luật;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền

2.2 Thủ tục cấp phép:

 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và;
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc nhận kết quả.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan