Câu hỏi:

Tôi (chủ thuê làm nhà) và B (chủ thầu) có ký 1 Hợp đồng xây dựng. Trong đó, có quy định rõ rằng:  Bên A ngừng hợp đồng khi bên B làm không đúng thiết kế, không đảm bảo kỹ thuật về xây dựng và không đúng tiến độ thi công.

Trong quá trình làm phần móng bên B đã làm sai kỹ thuật một vài chỗ xét thấy năng lực yếu bên A muốn chấm dứt hợp đồng nhưng bên B không chấp nhận cứ yêu cầu làm tiếp. Tôi đã gặp 03 lần yêu cầu chấm dứt hợp đồng nhưng bên B không chịu kể cả tôi cho phép tính đầy đủ tiền công bên B đã làm và bồi thường tiền đơn phương chấm dứt hợp đồng này cho bên B. Vậy xin hỏi Quý luật sư làm thế nào để tôi có cơ sở pháp lý để chấm dứt hợp đồng này để thực hiện với một chủ thầu khác?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau để bạn tham khảo và cân nhắc:

Theo thông tin bạn cung cấp, trong hợp đồng ký kết giữa bạn và bên B có điều khoản quy định rõ về ngừng hợp đồng: Bên A ngừng hợp đồng khi bên B làm không đúng thiết kế, không đảm bảo kỹ thuật về xây dựng và không đúng tiến độ thi công.

Nếu bạn có căn cứ chứng minh rõ là bên B không làm đúng thiết kế, không đảm bảo kỹ thuật về xây dựng và không đúng tiến độ thi công thì bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng và bên bạn không phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 423 Bộ luật dân sự 2015:

1. Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây:

a) Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;

b) Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;

c) Trường hợp khác do luật quy định.

2. Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

3. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”.

Theo quy định trên, bên bạn phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Nếu bên B không đồng ý chấm dứt hợp đồng thì bạn có thể khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bên B cư trú để giải quyết.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn