Cai nghiện thuốc lá

Nội dung bài viết

nhung-luu-y-khi-giai-the-cong-ty-thanh-vienNgày 17/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2013 với những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, về điều kiện thành lập và tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá. Nghị định quy định các điều kiện bao gồm:

  • Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở của Nhà nước hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở tư nhân.
  • Có đủ cơ sở vật chất để bảo đảm hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá bao gồm:tài liệu truyền thông;hệ thống quản lý thông tin;có phòng riêng cho hoạt động cai nghiện và có người trực tiếp thực hiện hoạt động cai nghiện thuốc lá.

Thứ hai, chuyển địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Theo đó, Nghị định nhấn mạnh:

· Việc chuyển địa điểm cấm hút thuốc phải phù hợp với định hướng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá; yêu cầu phòng ngừa và giảm tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe;Mức độ nhận thức của người dân đối với tác hại của thuốc lá và sức khỏe;Số lượng người hút thuốc lá tại nơi dành riêng ít;Có lộ trình phù hợp để bảo đảm tính khả thi; Phù hợp với tình hình, xu hướng của các nước trong khu vực và trên thế giới

· Việc tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá phải phù hợp với thời kì đảm bảo nội dung theo quy định.

Xem toàn văn Nghị định.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan