Thủ tục hoàn thuế, khiếu nại về thuế sẽ là những tiêu chí mới được World Bank đưa vào tính toán trong bảng báo cáo môi trường kinh doanh công bố vào năm sau. Chính vì vậy, chúng tôi đã đi tìm hiểu xoay quanh công tác hoàn thuế. Vậy liệu tiêu chí mới này, hiện nay doanh nghiệp có mất nhiều thời gian hay không, mời quý vị cùng đến với phóng sự sau.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn