Trong chuong trình Luật sư của doanh nghiệp trên kênh VITV Luật sư Nguyễn Thanh Hà nêu ý kiến của mình về Chuyển đổi loại hình DN và vấn đề cải cách thủ tục hành chính.

Mời quý vị đón xem :

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn