Các vấn đề về nhượng quyền thương mại

Nội dung bài viết

Nhượng quyền thương mại ( dưới đây viết tắt là NQT) là một hình thức kinh doanh ngày càng phổ biến tại Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho cả bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Tuy nhiên, NQT cũng tiềm ẩn một số vấn đề cần được quan tâm giải quyết để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững. Dưới đây là một số vấn đề chính về NQT tại Việt Nam:

Hệ thống pháp lý chưa hoàn thiện

 • Khung pháp lý về NQT còn nhiều bất cập: Luật Thương mại 2005 và Nghị định số 35/2006/NĐ-CP chưa quy định đầy đủ về các vấn đề liên quan đến NQT, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc quản lý và thực thi pháp luật.
 • Thiếu các quy định cụ thể về một số hoạt động NQT: Ví dụ như hoạt động NQT trong lĩnh vực giáo dục, y tế, v.v.
 • Quy trình đăng ký hoạt động NQT còn rườm rà: Bên nhượng quyền và bên nhận quyền phải thực hiện nhiều thủ tục phức tạp để đăng ký hoạt động NQT.
5 Vấn đề chính về nhượng quyền thương mại tại Việt Nam
5 Vấn đề chính về nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Năng lực của các bên tham gia NQT còn hạn chế

 • Nhiều bên nhượng quyền thiếu kinh nghiệm: Một số bên nhượng quyền chưa có kinh nghiệm quản lý hệ thống NQT, dẫn đến việc thiếu hỗ trợ cho bên nhận quyền.
 • Bên nhận quyền chưa có đủ năng lực tài chính: Một số bên nhận quyền không có đủ vốn để đầu tư vào hoạt động NQT, dẫn đến khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh.
 • Nhân lực cho hoạt động NQT còn thiếu: Thiếu hụt nhân lực có trình độ chuyên môn về NQT, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý và vận hành hệ thống NQT.

Hoạt động NQT chưa được quản lý chặt chẽ

 • Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động NQT còn hạn chế: Cơ quan quản lý nhà nước chưa thường xuyên thanh tra, kiểm tra hoạt động NQT, dẫn đến việc vi phạm pháp luật NQT có thể xảy ra.
 • Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về NQT còn hạn chế: Nhiều người dân chưa hiểu biết đầy đủ về NQT, dẫn đến việc dễ bị lừa đảo trong hoạt động NQT.

Cạnh tranh không lành mạnh trong NQT

 • Một số bên nhượng quyền sử dụng các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh: Ví dụ như hạ giá bán sản phẩm, dịch vụ, tung tin thất thiệt về đối thủ cạnh tranh, v.v.
 • Một số bên nhận quyền vi phạm các quy định của bên nhượng quyền: Ví dụ như không sử dụng thương hiệu đúng quy định, bán sản phẩm, dịch vụ giả mạo, v.v.

Rủi ro về sở hữu trí tuệ

Việc bảo vệ thương hiệu và bí quyết kinh doanh trong NQT còn nhiều khó khăn: Một số bên nhận quyền vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên nhượng quyền, dẫn đến tranh chấp pháp lý.

Thiếu các quy định về việc sử dụng thương hiệu và bí quyết kinh doanh trong NQT: Điều này dẫn đến việc khó khăn trong việc quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong NQT.

Để giải quyết các vấn đề trên, cần có sự chung tay của các bên liên quan, bao gồm:

 • Chính phủ: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về NQT, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động NQT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về NQT.
 • Bên nhượng quyền: Nâng cao năng lực quản lý hệ thống NQT, hỗ trợ bên nhận quyền một cách hiệu quả.
 • Bên nhận quyền: Nâng cao năng lực tài chính và năng lực quản lý, tuân thủ pháp luật về NQT và các quy định của bên nhượng quyền.
 • Cơ quan quản lý nhà nước: Tăng cường công tác quản lý hoạt động NQT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật NQT.

Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về NQT để người dân có thể hiểu rõ hơn về NQT và tham gia vào hoạt động NQT một cách an toàn, hiệu quả.

Nhượng quyền thương mại có tiềm năng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Việc giải quyết các vấn đề nêu trên sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động NQT phát triển hiệu quả, lành mạnh và bền vững, mang lại lợi

Tham khảo thêm >> Nhượng quyền thương hiệu là gì? Các bước nhượng quyền thương hiệu

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan