Các vấn đề pháp lý cần lưu ý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Nội dung bài viết

Câu Hỏi:

Kính chào Quý luật sư, doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, bây giờ chúng tôi muốn đầu tư vào Việt Nam. Vậy trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư chúng tôi cần chú ý những vấn đề gì trong lĩnh vực pháp lý? Kính mong Quý luật sư tư vấn giúp doanh nghiệp tôi.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nhà đầu tư cần chú ý đến một số vấn đề pháp lý sau để hoạt động kinh doanh có thể được tiến hành thuận lợi.

Thứ nhất, doanh nghiệp cần quan tâm đến những vấn đề chung về đầu tư tại Việt Nam như: chính sách đầu tư của Việt Nam, bảo hộ đầu tư, quốc hữu hóa tài sản của nhà đầu tư, ưu đãi đầu tư, việc giải thích pháp luật, khả năng đầu tư với tư cách cá nhân hoặc công ty.

Thứ hai, doanh nghiệp cần lựa chọn các loại hình kinh doanh và các loại hình kinh doanh cũng như khả năng chuyển đổi các loại hình kinh doanh.

Thứ ba, doanh nghiệp phải tham khảo yêu cầu và dự án đầu tư vào Việt Nam, khả năng điều chỉnh, hoãn, giãn tiến độ dự án, khả năng chuyển nhượng dự án.

Thứ tư, doanh nghiệp cần tham khảo quy định về vốn đầu tư và vốn điều lệ, vốn vay và vốn chủ sở hữu; yêu cầu về vốn tối thiểu cần có cho hoạt động đầu tư; thời hạn góp vốn; khả năng điều chỉnh vốn; định giá tài sản góp vốn; trách nhiệm do không góp, chậm góp vốn; khả năng rút vốn hoặc chuyển lợi nhuận về nước.

Thứ năm, doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến người quản lý doanh nghiệp như việc bổ nhiệm và bãi miễn người quản lý doanh nghiệp; tiêu chuẩn người quản lý doanh nghiệp; điều kiện cư trú của người quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam; quy định về thị thực và giấy phép lao động; trách nhiệm và quyền hạn của người quản lý doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thứ sáu, doanh nghiệp cần nắm được thông tin về các loại thuế áp dụng cho hoạt động kinh doanh như quy định về ưu đãi thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế…; quy định về chuyển giá.

Ngoài ra doanh nghiệp cần chú ý đến một số vấn đề khác trên các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lao động, đất đai,…

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan