Các loại tiền phải đóng khi làm sổ đỏ

Nội dung bài viết

02/12/2018 10:14Bản để in

(ĐTCK) Tôi mới mua một căn nhà, bây giờ đi xin cấp sổ đỏ, thì tôi phải đóng những loại tiền gì? Xin cảm ơn.

Các loại tiền phải đóng khi làm sổ đỏ

Trả lời:

Các loại phí, lệ phí khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp đó là:

1/ Lệ phí trước bạ. Theo quy định tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ, phí trước bạ với nhà, đất là 0,5%.

a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ (trừ nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê và nhà mua theo phương thức đấu giá).

c) Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

2/ Lệ phí cấp sổ đỏ và phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ. Theo Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh, tùy thuộc vào diện tích đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như cấp mới, cấp lại; việc sử dụng đất vào mục đích khác nhau (làm nhà ở, để sản xuất, kinh doanh) và các điều kiện cụ thể của địa phương mà áp dụng mức thu khác nhau cho phù hợp, bảo đảm nguyên tắc mức thu đối với đất sử dụng làm nhà ở thấp hơn đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Lệ phí cấp sổ đỏ gồm: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính. Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp.

3/ Tiền sử dụng đất. Theo Khoản 21, Điều 3, Luật Đất đai 2013, căn cứ tính tiền sử dụng đất bao gồm: Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất; Mục đích sử dụng đất.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.

Tùy từng trường hợp, giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định; hay theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw
Báo Đầu tư Bất động sản
Nguồn: https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/bds-phap-luat/cac-loai-tien-phai-dong-khi-lam-so-do-201351.html?fbclid=IwAR0FqDhegYXoM0VeQarKlrLxYG8FSXyuquz-U-IcwbKen39KaT1gmFi1-7k
0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan