Các cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ

Nội dung bài viết

Hiện tại, theo quy định của Luật Sở Hữu Trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành, hệ thống cơ quan tiến hành thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam gồm các cơ quan như sau:

  1. Cục Sở Hữu Trí Tuệ thuộc Bộ Khoa Học Công nghệ. Đây là cơ quan tiếp nhận đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp
  2. Cục bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, tiếp nhận đơn đăng ký các tác phẩm bản quyền như tác phẩm viết, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, đơn đăng ký các tác phẩm thuộc quyền liên quan như các bản ghi âm, ghi hình, quyền phát song.
  3. Cục trồng trọt thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với đối tượng là giống cây trồng mới.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan