Các chức danh trong công ty TNHH 1 thành viên

Nội dung bài viết

Cốt lõi của Công ty TNHH MTV là khái niệm về một chủ sở hữu duy nhất, người nắm quyền kiểm soát tối cao đối với các hoạt động và quyết định của công ty. Cấu trúc hợp lý này thúc đẩy hiệu quả và khả năng thích ứng, cho phép công ty phản ứng nhanh chóng với nhu cầu của thị trường và theo đuổi các cơ hội chiến lược. Tuy nhiên, bên cạnh sự kiểm soát tập trung này là nhu cầu về một cấu trúc tổ chức được xác định rõ ràng, nêu rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân tham gia vào hoạt động của công ty. Dưới đây là các chức danh thường thấy trong công ty TNHH 1 thành viên như sau:

Các chức danh trong công ty TNHH 1 thành viên

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Một Thành Viên tại Việt Nam tương đối đơn giản, thường bao gồm các vị trí chủ chốt sau:

Thành viên duy nhất (Chủ sở hữu):

Chủ sở hữu duy nhất của Công ty TNHH MTV nắm quyền kiểm soát tối cao đối với các hoạt động và quyết định của công ty. Họ chịu trách nhiệm phê duyệt điều lệ công ty, bổ nhiệm ban quản lý, xem xét báo cáo tài chính và đưa ra các quyết định chiến lược.

Các chức danh trong công ty TNHH 1 thành viên
Các chức danh trong công ty TNHH 1 thành viên

Hội đồng thành viên (Tùy chọn):

Mặc dù không bắt buộc, nhưng thành viên duy nhất có thể lựa chọn thành lập Hội đồng quản trị để hỗ trợ quản lý công việc của công ty. Hội đồng có thể bao gồm những cá nhân có chuyên môn và kinh nghiệm liên quan, cung cấp hướng dẫn và khuyến nghị cho thành viên duy nhất.

Ban Giám đốc:

Đội ngũ quản lý điều hành chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của Công ty TNHH MTV. Đội ngũ này thường bao gồm:

Tổng giám đốc (TGĐ):

Tổng giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, thực hiện các quyết định của từng thành viên hoặc Hội đồng quản trị.

Trưởng phòng:

Mỗi phòng ban trong công ty đều có một người đứng đầu quản lý các chức năng cụ thể như tài chính, nhân sự, sản xuất hoặc bán hàng.

Nhân viên (Nhân viên):

Nhân viên của Công ty TNHH MTV thực hiện các công việc và hoạt động hàng ngày cần thiết cho hoạt động của công ty. Họ có trách nhiệm tuân theo chỉ dẫn của người giám sát và đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu của công ty.

Điều quan trọng cần lưu ý là các chức danh và trách nhiệm cụ thể trong công ty có thể khác nhau tùy thuộc vào quy mô, ngành và cấu trúc hoạt động của công ty. Tuy nhiên, các vai trò cốt lõi của thành viên duy nhất, Hội đồng quản trị (nếu có), ban quản lý điều hành và nhân viên vẫn là nền tảng cho hoạt động hiệu quả của công ty.

Cơ cấu tổ chức của từng loại công ty TNHH MTV

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Một Thành Viên tại Việt Nam được xác định bởi chủ sở hữu duy nhất, có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Cơ cấu cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào bản chất của chủ sở hữu và nhu cầu của công ty.

Công ty TNHH MTV do một cá nhân sở hữu

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu bao gồm các chức danh sau đây:

 • Chủ tịch công ty: Chủ tịch chủ trì các cuộc họp của công ty và đại diện cho công ty trong các buổi họp chính thức.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc giám sát các hoạt động hàng ngày của công ty và quản lý nhân viên của công ty.
 • Chủ sở hữu duy nhất có thẩm quyền bổ nhiệm Chủ tịch, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc họ có thể tự mình đảm nhận những vai trò này.
Cơ cấu công ty TNHH MTV do một cá nhân sở hữu
Cơ cấu công ty TNHH MTV do một cá nhân sở hữu

Công ty TNHH MTV thuộc sở hữu của một tổ chức

Có hai mô hình tổ chức chính cho Công ty TNHH MTV do các tổ chức sở hữu:

 • Mô hình 1: Chủ tịch, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 • Mô hình 2: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Trong cả hai mô hình, phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật giữ một trong các chức danh sau: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty sẽ là người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.

Cơ cấu công ty TNHH MTV do một tập thể sở hữu
Cơ cấu công ty TNHH MTV do một tập thể sở hữu

Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước làm chủ sở hữu

Khi nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ của công ty thì nhà nước có toàn quyền quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức, bao gồm việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng các cấp quản lý theo hai mô hình sau:

 • Mô hình 1: Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát
 • Mô hình 2: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát

Những điểm chính:

 • Chủ sở hữu hoặc tổ chức duy nhất có thể linh hoạt lựa chọn cơ cấu tổ chức phù hợp nhất cho Công ty TNHH MTV của mình.
 • Các vị trí và trách nhiệm trong cơ cấu này có thể khác nhau tùy thuộc vào quy mô, ngành và mức độ phức tạp trong hoạt động của công ty.
 • Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng cơ cấu tổ chức phù hợp với mục tiêu, chiến lược và khuôn khổ quản trị của công ty.
 • Vai trò và trách nhiệm được xác định rõ ràng góp phần vào việc quản lý, ra quyết định và giải trình hiệu quả.
Cơ cấu công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước làm chủ sở hữu
Cơ cấu công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước làm chủ sở hữu

Công ty TNHH Một Thành Viên là minh chứng cho sức mạnh của một tổ chức có cấu trúc tốt trong việc đạt được các mục tiêu kinh doanh. Bằng cách xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân trong công ty và thúc đẩy hiệu quả, trách nhiệm giải trình và ý thức chung về mục đích giữa các thành viên.

Tham khảo thêm >> Thành lập công ty, doanh nghiệp

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan